U 148

Uppland: Hagby, Sparingsberg, Täby socken


× inkifastr × lit × rista × runaR þisaR × aftiR × rahnfriþi × kuinu × sina × auk × -[m-](n)kr × aftiR × muþur × sina

Ingefast lät rista dessa runor efter Ragnfrid, sin hustru, och Häming efter sin moder


Runstenen ligger 200 m öster om Fjäturens sydöstra vik, öster om en bäck, vid stigen Roslagsleden, 250 m öster om U 147. Ta Roslageleden från Påtåkersvägen. Ingefast var Jarlabankes far och Ragnfrid hans hustru i det första giftet. Deras son Häming var alltså Jarlabankes halvbror

Foto © Christer Hamp 1991-05-19