U 225

Uppland: Bällsta, Vallentuna socken


... uk * arkil * uk * kui * şiR * karişu * iar * şikstaş ... ...unu * iki mirki * maiRi * uirşa * şan * ulfs * suniR * iftiR * kir... ...iR * suinaR * at * sin * faşur

[Ulfkel] och Arnkel och Gye de gjorde här tingsplats ...
Ej skall en minnesvård / bliva större / än den Ulfs söner / gjorde efter honom / raska(?) svenner / efter sin fader


Bilden visar en kopia i Historiska museet i Stockholm

Foto © Christer Hamp 2005-04-15

Tillbaka till listan