U 31

Uppland: Väntholmen, Hilleshögs socken


: sta[infas-r : li- ... ...in : at : b]iar[n] -u---[u]r ...i[n]
... at : bia-[n a-... ...rnfas]... ...

Stenfast lät ... sten efter Björn, sin broder ... efter Björn och Arnfast [?]


Stenen står 100 meter öster om Väntholmens gård

Foto © Christer Hamp 2013-06-22