U 305

Uppland: Bensta, Skånela socken


askala lit hiua stain iftiR fuluka auk iluki auk sikni

Åskatla lät hugga stenen efter Fulluge och Illuge och Signy


Ristning på ett jordfast stenblock ett par meter öster om vägen mellan Ekeby och Bensta, omkring 1600 meter norr om Ekeby. För ovanlighetens skull har rundjuret här fått vingar, liksom också U 295 vid Skånela kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-05-02