U 32

Uppland: Stockby, Sånga socken


+ unfaikr + auk + krukr + auk × stain + auk + halki × litu + raisa + stain × þana + aftir × suain + foþur sin × auk + at + butna + bruþur sin auk × ika + kuþ × hialbi + ont þaira

Ofeg och Krok och Sten och Helge och Inga lät resa denna sten efter Sven, sin fader och efter Botne, sin broder. Gud hjäple deras ande


Stenen står rest vid norra änden av ett järnåldersgravfält på norra sidan om Solbackavägen i Stenhamra.

Foto © Christer Hamp 2011-04-03