U 324

Uppland: Tjusta, Skånela socken


[uk]ulfR × ri[s-i × st--] × þina ----R × ...rf × bruþur × sin × huk × gyriR × iftiR × sun sin × kuþan × an × uarþ × tr... ...

... -ulv reste denna sten efter ... sin broder, och Gyrid efter sin gode son. Han blev dräpt ...


Stenen står på östra sidan om vägen Kimsta - Markim, strax söder om Kimsta bro

Foto © Christer Hamp 2007-05-02