U 340

Uppland: Orkesta


... × lit ... ...ain × auk ' ...

... lät ... Sven / Sten och ...


Runstensfragmentet av granit står uppställt vid parkeringsplatsen på östra sidan om Orkesta kyrka. Det fungerade tidigare som stolpe till räcket på en numera riven valvbro av sten, och låg sedan vid kanten av en bäck öster om kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2018-09-21

Tillbaka till listan