U 350

Uppland: Solsta, Frösunda socken


+ biorn ' uk ' askeiR ' lata + reisa * stein * eftR * faþur ' sin ' uk ' lok ' aftR faþurs'faþur urikia

Björn och Åsger låter resa stenen efter sin fader och Lock efter sin farfader


Ristningen finns på ett flyttblock på västra sidan om en skogsväg 200 m söder om Solsta

Ristare: Visäte (A)

Foto © Christer Hamp 2007-04-29

Tillbaka till listan