U 380 - 381, U FV 1992;159A

Uppland: Gernerska gravkoret, Sigtuna


Foto © Christer Hamp 2010-05-08

Tillbaka till listan