U 442

Uppland: Prästgården, Odensala socken


b(r)usi ' u-(þ)-... ...al(u)... ...-t... ...rit... faþu...

Bruse ... fader ...


Runstenen står rest på en åker 400 m sydväst om Odensala kyrka, 50 m väster om vägen från Märsta till Odensala. Texten är mycket skadad.

Ristare: Åsmund (A)

Foto © Christer Hamp 2007-06-10

Tillbaka till listan