U 443

Uppland: Prästgården, Odensala socken


... eftiR a(y)... ... ...aþur sin : a...

... efter Ey ... sin fader ...


Fragmentet av runstenen står lutat mot västra väggen i Odensala kyrkas tornkammare. Det påträffades år 1932 vid rivning av ett brygghus invid prästgården.

Foto © Christer Hamp 2017-08-09