U 99

Uppland: Skillinge, Sollentuna socken


afari × auk × þurkisl × litu × rista × runa × iftir × aursa × faþur sin × auk × iftir × uifara × bruþur sin ×

Atfare och Torgils lät rista runorna efter Horse, sin fader, och efter Vidfare, sin broder


Berghällen finns i ett skogsparti 600 meter väster om Sollentuna kyrka, på norra sidan om Hedemoravägen ungefär mitt emot nr. 157 och söder om Skillinge golfbana

Foto © Christer Hamp 2011-09-03

Tillbaka till listan