U 617

Uppland: Bro kyrka


kinluk × hulmkis × tutiR × systiR × sukruþaR × auk × þaiRa × kaus × aun × lit × keara × bru × þesi × auk × raisa × stain × þina × eftiR × asur × bunta * sin × sun × hakunaR × iarls × saR × uaR × uikika × uaurþr × miþ × kaeti × kuþ × ialbi × ans × nu × aut × uk × salu

Ginnlög, Holmgers dotter, syster till Sygröd och till Göt, hon lät göra denna bro och resa denna sten efter Assur, sin man, son till Håkon jarl. Han var landsvärnare mot vikingar med Geter [?]. Gud hjälpe nu hans ande och själ


Runstenen står rest 200 m norr om Bro kyrka, intill vägen på västra sidan. Inskriften är den enda som nämner vakthållning mot vikingar. Släkten har även låtit utföra den berömda Sigurdsristningen ( Sö 101 ) vid Ramsundaberget i Sörmland.

Foto © Christer Hamp 2006-06-10

Tillbaka till listan