U 633

Uppland: Broby, Kalmar socken


...kifa × lit × raisa × stain × eftiR × ulfkitil × bonta × sin han × u(a)R × faþiR ' sikr...

... lät resa stenen efter Ulfkättil, sin man. Han var fader till Sig ...


Runstenen står rest vid bron söder om Futurums idrottsplats i Bålsta.

Foto © Christer Hamp 2009-04-04