U 635

Uppland: Låddersta, Kalmar socken


r[ol]u[fr × auk × arnfastr] × auk × arfastr × auk × arni × ra(i)[s](t)u × stin × [a]t × [kura-]a × [fa]þu... ...

Rolf och Arnfast och Arfast och Arne reste stenen efter ... deras fader


Runstenen står rest tillsammans med U 636, 60 m norr om Lastbergsvägen i Bålsta, öster om Låddersta gård

Foto © Christer Hamp 2009-04-04