U 965

Uppland: Vaksala kyrka


hulm×fri... ...

Holmfrid ...


Stenen står tillsammans med tre andra utanför kyrkogårdsmuren på västra sidan om kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2002-10-19

Tillbaka till listan