U FV 1979;245

Uppland: Skånela kyrka


... [li]t * raisa * s[taina * efti]R * s[ybi]ar[n]...ti

... lät resa stenarna efter Sigbjörn ...


Utanför Skånela kyrkas kyrkogårdsmur ligger på södra sidan fyra fragment av en runsten, som från början varit parsten med U 297, som står på kyrkans norra sida, intill stigen till ingången.
Fragmenten har upphittats vid olika tillfällen, och då fått olika beteckningar.
Stenen på kyrkogården i bakgrunden är U 295.

Foto © Christer Hamp 2004-06-27