Vg 10

Västergötland: Leksbergs kyrkogård


tho=rsten ÷ bri(a)s(t)(e)r

Torsten präst


Liljestenen sitter på sakristians västra vägg tillsammans med andra stenar. Inskriften är från 1200-talet och är ristad med medeltida runor. Liljestenar är en typ av gravhällar som nästan uteslutande förekommer i Västergötland.

Foto © Christer Hamp 2003-07-25

Tillbaka till listan