Vg 11

Västergötland: Leksbergs backe


þorir × skurba × raisti × stin : þino : ift(i)(r) [:] (k)(i)til × sun : sin

Tore skorpa reste denna sten efter sin son Kättil.


Stenen står söder om Leksbergs kyrkogård. Tore skorpa har också reste den närbelägna runstenen Vg 13 i Karleby över bl.a. sin son Kättil

Foto © Christer Hamp 2003-07-25

Tillbaka till listan