Vg 9

Västergötland: Leksbergs kyrka


× kunur : arsti : slin : þina : iftiR × a-(i)b × naka × foþur ÷ þrkls ×

Gunnur reste denna sten efter Olov nacke, Torkels fader.


Stenen står på kyrkogården innanför östra muren. Olov nacke nämns även på den närbelägna runstenen Vg 12 i Hindsberg, där som runstensresare. Kvinnonamnet Gunnur är en form av namnet Gunvor

Foto © Christer Hamp 2003-07-25

Tillbaka till listan