Vg 108

Västergötland: Tängs gamla kyrka


: stulnufþi : risþi : stin : þonsi : iftiR : ... : fuþur : sin : miu(k) : kuþan : þikn :

Stulnufþi reste dena sten efter ... sin fader, en mycket god man


På Tängs ödekyrkogård står runstenen tillsammans med Vg 109. Den satt tidigare inmurad i den gamla kyrkans västgavel, och upptäcktes när kyrkan revs 1883. Ödekyrkogården ligger ca 1,5 km nordost om Håle-Tängs nuvarade kyrka.

Foto © Christer Hamp 2015-08-11

Tillbaka till listan