Vg 116

Västergötland: Hyringa kyrka


: þurstin : risþi : stin : þosi : iftiR : -...

Torsten reste denna sten efter ...


Runstenen står sedan 1967-68 rest omedelbart till höger innanför ingången till Hyringa ödekyrkogård mitt i Hyringa by.

Foto © Christer Hamp 2015-08-11

Tillbaka till listan