Vg 117

Västergötland: Levene kyrka


× he(r)lfR × risþi × stin : eftiR × sunu × sina × uar × auk × þurgut × kuþ × halbi × selu × þiRa × uel þi ...

Härulv reste stenen efter sina söner Var och Torgöt. Gud hjälpe deras själar väl.


Med sina 4,6 meter är detta Sveriges högsta runsten. Den satt tidigare inmurad i vapenhusets vägg, men står sedan 1928 rest på kyrkogården öster om kyrkan

Foto © Christer Hamp 2015-08-11

Tillbaka till listan