Vg 118

Västergötland: Slädene kyrkogård


ronuig : karþi : kubl * þasi * oftiR suinuk : buta sin

Rannvig gjorde detta minnesmärke efter Svennung, sin make


Stenen står rest utanför kyrkogårdens sydöstra hörn. Där har den stått sedan den den tidigast omtalas i källor från 1600-talet. Uppgifter finns dock om att den skulle ha förts dit från en stenhög i gärdet öster om kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2011-08-06

Tillbaka till listan