Vg 12

Västergötland: Storegården, Hindsberg, Leksbergs socken


ol(a)f(r) : hnaki : -... ...ra : famtan : (b)o : kan-þis... ...n(m)... ...(i)rþi : s---...
× alir : kaut : siar(þ)... ...

Olof Nacke ... femton gårdar ... Alla må skända Göt ...


Runstenen står på gårdsplanen fullt synlig från vägen. Den upptäcktes 1869 när den låg som bro över ett vattendrag. Stenen är avslagen och övre delen med huvuddelen av inskriften saknas. Inskriftens avslutning på stenens smalsida, raden till vänster på bilden, är ovanlig med sin förbannelseformel.

Foto © Christer Hamp 2005-07-08

Tillbaka till listan