Vg 15

Västergötland: Sunnevad, Mariestads socken


¤ hruar : raisti : stein : þino : iftir : þorir : sun : sin :

Roar reste denna sten efter Tore, sin son


På en kulle i en åker och rakt under en kraftledning står runstenen rest invid och Ö om Tidan. Från Marieforsleden i S delen av Mariestad, sväng in Sunnevadsv fram till Västerängs koloniområde. Stenen är tydligt skyltad och bro byggd över en sankmark. Den står på sin ursprungliga plats. Omkring 50 meter väster om stenen finns rester av det vad över Tidan som gett upphov till namnet Sunnevad.

Foto © Christer Hamp 2006-05-19

Tillbaka till listan