Vg 151

Västergötland: Eggvena kyrka


: uifast : risþi : st(i)... ... ...R : uifa : hrþa : kuþan : þegn :

Vifast reste denna sten efter Vive, en mycket god tägn.


Runstenen står klamrad till utsidan av kyrkans södra vägg.

Foto © Christer Hamp 2017-07-17