Vg 152

Västergötland: Håkansgården, Eggvena


kunuar : resþi : stin : þani : eftiR : kana : bunta : sin : þegn harþa kuþan

Gunnvar reste denna sten efter Kane, sin make, en mycket god tägn


Runstenen står intill vägen omkring 600 m söder om Eggvena kyrka.

Foto © Christer Hamp 2017-07-17