Vg 165

Västergötland: Södra Vings kyrka


ᛒᚮᛏᛁᛚᛑᛅᚱ ᛬ ᛚᛅᛐ ᛬ ᚵᛅᚱᛆ ᛬ ᚼᚢᛆᛚᚠ ᚦᛅᚿᚿᛆ ᛬ ᛁᚠᛁᚱ ᛬ ᛋᚢᛂᚿ ᛬ ᛑᛦᚱᛘᚮᛋᚮᚿ ᛬ ᚼᛆᚱᛆᛚᛑᛅᚱ ᛬ ᛋᛐᛂᚿᛘᛅᛋᛐᛆᚱᛁ ᛬ ᚵᛆᚱᚦᛁ

botildær : læt : gæra : hua(l)f þænna : ifir : sue
n : dyrmoson : haraldær : stenmæstari : gærþi :
{BOGILDER : LET GERA (:) HVALF : DENNA : IF
IR : SVEN : DEV...OSON : AVE MARIA * GRATIA}

Bothild lät göra detta valv över Sven Dyrmodsson. Harald stenmästare gjorde.


Gravhällen från 1100-talet står i kyrkans vapenhus. Harald har också gjort gravhällen Vg 95, se länk nedan.

Ristare: Harald

Foto © Christer Hamp 2008-07-22