Vg 166

Västergötland: Södra Vings kyrkogård


kafi : sati : s-... ...---... ...s :

Kafi satte stenen ...


Runstenen står lutad mot en mur mitt emot ingången til kyrkan, tillsammans med Vg 167.

Foto © Christer Hamp 2008-07-22