Vg 167

Västergötland: Södra Vings kyrkogård


-

-


Runstenen står lutad mot en mur mitt emot ingången til kyrkan, tillsammans med Vg 166. Inskriften är en s.k. nonsensinskrift, gjord med runliknande tecken.

Foto © Christer Hamp 2008-07-22