Vg 168

Västergötland: Hökerum, Södra Vings socken


----- × kiarþi × ku(m)l × þus(i) × ef(t)iR × b-... sin × auþ...

... gjorde dessa minnesmärken efter ... sin ... Aud ...


Runstenen står sedan slutet av 1940-talet rest på en gräsmatta vid Hökerums brandstation omkring 600 m söder om Södra Vings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2018-06-11