Vg 169

Västergötland: Svedjorna, Södra Vings socken


tuliR : auk : þurni : karþu : kuml : þus(i) : iftiR : þuri : auk : klaka : sunu : sina :

Tule och Torny gjorde dessa minnesmärken efter Tore och Klakki, deras söner


Runstenen står sedan 1936 i en åkerholme, vid en mindre gravhög, c:a 2 kn nordost om Södra Vings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2008-07-22