Vg 195

Västergötland: Normanslid, Tranemo socken


asur * sati * stin * þani * iftiR * anuta * bruþur * si

Assur satte denna sten efter Anunde, sin broder


Runstenen står rest på norra sidan om väg 186, tre km väster om Tranemo samhälle.

Foto © Christer Hamp 2012-07-14