Vg 196

Västergötland: Älvsborg, Göteborgs socken


+ gunbiorn : li(t) : g(i)r(a) : (s)(t)(i)n : þin(a) : (i)uir : i-----(a)neg : broþir : si...

Gunbjörn lät göra denna sten över ... , sin broder


Gravhällen från första hälften av 1200-talet finns nu i Göteborgs museum.

Foto © Christer Hamp 2008-05-24