Vg 197

Västergötland: Dalums kyrka


tuki · auk · þiR · bryþr · ristu · stin · þesi · eftiR : bryþr : sina · eR : uarþ · tu(þ)r uestr : en · anar : au(s)tr :

Toke och hans bröder reste denna sten efter sina bröder. En dog västerut, den andra österut.


Runstenen står rest på kyrkogården ett par meter söder om Dalums kyrkas kor, intill Vg 198. De båda stenarna upptäcktes vid restaurering av kyrkan 1941. De fanns då under kyrkans golv som delar av en äldre kyrka, och var sönderslagna.

Foto © Christer Hamp 2015-08-12