Vg 4

Västergötland: Stora Ek, Eks socken


utr : skalt : raisti : stain : þinsi : aftir : þurstain : sun : sin : auk : stain:bru : karþi : (f)(i)(r)(i)(r) : (i)(s) : (a)(t)(i) : (þ)ria : buia : i : homri * auk : þria : tiauku : marka : at : airiki

Odd skald reste denna sten efter Torsten, sin son, och gjorde stenbron. Han äge tre gårdar i Hamra och trettio mark hos Erik


Runstenen står sedan 1936 rest 1,7 km norr om Stora Eks kyrka vid gamla landsvägen Mariestad - Stora Ek, en parallellväg öster om väg 48. Denna väg har ingått i gamla Eriksgatan. Stenen står på en kulle som sedan gammalt kallats "Kongabacken".

Foto © Christer Hamp 2006-05-19

Tillbaka till listan