Vg 41

Västergötland: Råda kyrka


ᚦᚢᚱᛅ ᛫ ᛚᛂᛏ ᛫ ᚴᛁᚱᛅ ᛫ ᛁᛏᛁᚱ ᛫ ᛏ

þura × let × kira × itir × t...

Tora lät göra [ minnesmärket ] efter T ...


Fragmentet står tillsammans med andra stenar och kyrkliga föremål i en stenlada i kyrkogårdens nordvästra hörn. Det är en gravhäll från omkring år 1100

Foto © Christer Hamp 2015-08-11

Tillbaka till listan