Vg 43

Västergötland: Råda kyrka


-

-


Den medeltida gravhällen står tillsammans med andra stenar och kyrkliga föremål i en stenlada i kyrkogårdens nordvästra hörn.

Foto © Christer Hamp 2015-08-11