Vg 46

Västergötland: Skalunda kyrka


+ m...--ræs--...æ : -...ris...

-


Liljestenen från 1200-taet sitter inmurad över sakristians ytterdörr, synlig från utsidan.

Foto © Christer Hamp 2004-06-19

Tillbaka till listan