Vg 6

Västergötland: Fägremo, Fägre socken


þair : onuntr : auk : þorstin : raistu : s... ...

Önund och Torsten, de reste stenen ...


Runstenen står rest omkring 150 m nordnordväst om Stång Nolgården. Skylt finns vid vägen. 2007 var skogen kalhuggen och en rak hålväg framträdde tydligt intill stenen.

Foto © Christer Hamp 2007-05-31

Tillbaka till listan