Vg 7

Västergötland: Sörgården, Götlunda socken


krim * risti * stin * efti * hltan * freta * sin *

Grim reste stenen efter Halvdan, sin frände


Runstenen står rest vid en stenmur i kanten av ett gärde 150 m väster om väg 280 mellan Moholm och Skövde, ca 2 km söder om Götlunda kyrka

Foto © Christer Hamp 2014-07-21

Tillbaka till listan