Vg 8

Västergötland: Hjälstads kyrka


kitikr × risti × stin × þena × eftiR × kimut × bruþur × sin × þen × kuþaa × kuþ albi ×

Göting reste denna sten efter Germund, sin broder, en god man. Gud hjälpe.


Runstenen står rest på kyrkogården på kyrkans södra sida. Ristningen löper över tre av stenes sidor.

Foto © Christer Hamp 2007-05-31

Tillbaka till listan