Vg 75

Västergötland: Västra Gerums kyrka


* ali : lakþi : stin : þasi : uftiR : uþu : kunu : s... ...u : harþa : kuþa

Ale lade denna sten efter Öda, sin hustru mycket god


Gravhällen från omkring 1100 sitter inmurad i kyrkan, synlig från utsidan, på tornets södra sida strax ovanför marken

Foto © Christer Hamp 2004-06-19

Tillbaka till listan