G 114

Gotland: Ardre kyrka


: syniR : likna(t)(a)- ... ...(a)rua : merki : kut : ebtir : ailikni : kunu : koþa : moþur :

...(s) : auk : kaiRuataR : auk : liknuiaR :

: kuþ a-... ... ...(n) : heni : auk : kieruantum : merki : m-... ...ua : aR : men : sin :

...(R) : i : karþum : aR : uaR : ui(u)(e) meR :: (h)...

Liknats söner [lät göra] ett gott minnesmärke efter Ailikn, en god kvinna, moder [till Aivat och Ottar]
och Gairvat och Liknvi.
Gud [och Guds moder vare nådig] mot henne och mot dem som göra minnesvården, [den största] som man kan se ...
i Garda, som var hos Viv[?] ...


Runstenarna G 111 - 114 återfanns sommaren 1900 under golvet i Ardre kyrka. De låg i mitten av huvudskeppet, innanför väggarna i det som varit en äldre, mindre kyrka. G 113 och G 114 berättar om samma familj. Gravkistan G 114 hade spår av röd färg i de nedsänkta delarna. Runinskriften visar på kristen tro, medan bilderna är hedniska.
Gravkistan finns på Historiska museet i Stockholm. Vid mitt första besök var ena långsidan vänd mot väggen och jag kom inte åt att fotografera den. Nästan på dagen 20 år senare var den flyttad och vänd så att den långsidan kunde ses.

Foto © Christer Hamp 2022-10-07

Foto © Christer Hamp 2022-10-07

Foto © Christer Hamp 2002-10-06

Foto © Christer Hamp 2022-10-07