Ög 186

Östergötland: Frackstad, Sjögestads socken


× kut × raisti × ifti × skara × sun sin × anun × hiu × siþu

Göt resta [stenen] efter Skåre, sin son. Anund högg ...


Runstenen står sedan 1895 rest vid Lunnevads folkhögskola, på planen framför aulan. Tidigare stod den i ett gärde vid Frackstad

Ristare: Anund

Foto © Christer Hamp 2007-07-07

Tillbaka till listan