Ög 82

Östergötland: Högby gamla kyrka


: þurkil (r)(i)-- ---- (þ)(a)s(i) (i)ftiR * uint * tusta * sun * iaR * ati * hugbu :

Torkel ristade denna [sten] efter Eyvind, Tostes son, som ägde Högby


Runstenen står rest på åsen omkring 200 m öster om Ög  81, och intill den står Ög 83. Båda upptäcktes vid rivningen av Högby gamla kyrka 1870.

Ristare: Torkel (S)

Foto © Christer Hamp 2007-07-07

Tillbaka till listan