Sö 218

Södermanland: Billsta, Sorunda socken


× hulmkaiR × auk × s(t)ainbiar- -ai- ---u × h--ua × (i)(f)tiR × k(u)þ(l)(i)f × fa-u-

Holmger och Stenbjörn de lät hugga [runorna] efter Gudlev, [sin] fader


Ristningen är huggen i ett jordfast stenblock intill gamla landsvägen, 200 m öster om väg 225 och 150 m norr om gården Billsta.

Ristare: Hägvid (A)

Foto © Christer Hamp 2020-07-25