Sö 269

Södermanland: Söderby malm, Österhaninge socken


+ out[r] ... ...[ut]r + raiistu + -[t](i)n + þina + at + uikika + faþur + s[in] sun stura +

Önund ... -und reste denna sten efter efter Viking, deras fader, Stores son


Stenen stod i skogsbacken bakom biblioteket i Haninge centrum, i Runstensvägens tänkta förlänging fram till 2008, då den flyttades till andra sidan kulturhuset.

Ristare: Halvdan (A)

Foto © Christer Hamp 2012-03-03