Sö 305

Södermanland: Tumba, Botkyrka socken


× sibi auk × tiarui × litu × raisa stain × þinsa × iftiR × þorkil × faþur sin

Sibbe och Tjarve lät resa denna sten efter Torkel, sin fader


Runstenen står i korsningen K P Arnoldssons väg - Bruksvägen ett par kilometer väster om Tumba station. Den stod ursprungligen omkring 500 meter längre norrut, men flyttades bort 1872 för att inte falla ner i grustaget intill. Det var vid den flytten som stenen sprack nedtill. 1927 restes den på sin nuvarande plats.

Foto © Christer Hamp 2020-08-26